Instructie bij het lezen van de grafieken

De gepresenteerde cijfers in deze rapportage zijn afkomstig van de NVM en zijn gebaseerd op door NVM-makelaars aangeboden en verkochte bestaande koopwoningen.

Verkochte woningen

De verkochte woningen worden uitgesplitst per kwartaal.

Vraagprijs per m2

het betreft de mediane vraagprijs (per m2 woonoppervlakte) van woningen, die halverwege het kwartaal te koop staan.

Woningen in het aanbod

De woningen in het aanbod halverwege het kwartaal.

looptijd aanbod

het betreft het mediane aantal dagen tussen het moment van op de markt komen en het peilmoment van de halver wege het kwartaal te koop staande woningen.

Transactieprijs (per M2)

Het betreft de mediane verkoopprijs (per m2 woonoppervlakte) van verkochte woningen.

Verkooptijd

Het betreft het mediane aantal dagen tussen het moment van op de markt komen en het verkoopmoment (ondertekening van de koopakte bij de makelaar) van verkochte woningen.

Gemiddelde

Als gemiddelde is gebruikt de mediaan. De mediaan is de middelste waarde in een oplopende reeks van waarden.